Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Łach, Michał

Geopolymers reinforced by short and long fibres - innovative materials for additive manufacturing

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Current Opinion in Chemical Engineering
Numeracja Vol. 28
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 167-172
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 171-172
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2211-3398
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.1016/j.coche.2020.06.005
Opis bibliograficzny
Geopolymers reinforced by short and long fibres - innovative materials for additive manufacturing / Kinga Korniejenko, Michał Łach // Current Opinion in Chemical Engineering. – 2020, Vol. 28, s. 167-172 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymers
Abstrakt
The article discusses the influence of the reinforcement on the properties of geopolymers composites dedicated to 3D printing and is focused on geopolymer composites based on fly ash reinforced with fibres. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.163
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt POIR.04.01.04-00-0096/18 (Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów)
Projekt spoza indeksu BPP Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers" : project no ELAC2015/T02-0721
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/