Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena; Konieczek, Zbigniew

Effectiveness assessment of diesel locomotives operation with the use of mobile maintenance points

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Transport = Archiwum Transportu
Numeracja Vol. 54, Iss. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-19
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2300-8830
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5604/01.3001.0014.2622
Opis bibliograficzny
Effectiveness assessment of diesel locomotives operation with the use of mobile maintenance points / Maciej Szkoda, Magdalena Satora, Zbigniew Konieczek // Archives of Transport = Archiwum Transportu [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe maintenance strategy, mobile maintenance points, railway vehicles
Abstrakt
Based on the example of 6Dg type diesel locomotives, the paper presents a new maintenance strategy concerning periodical checks at the P1 maintenance level. Currently, such locomotives are sent off to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/