Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22606)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leszczyńska, Milena; Ryszkowska, Joanna; Szczepkowski, Leonard; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Leszczyński, Michał K.; Gloc, Michał; Antos-Bielska, Małgorzata; Mizera, Kamila

Cooperative effect of rapeseed oil-based polyol and egg shells on the structure and properties of rigid polyurethane foams

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Testing
Numeracja Vol. 90
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 106696
Oznaczenie ilustracji il., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0142-9418
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.polymertesting.2020.106696
Opis bibliograficzny
Cooperative effect of rapeseed oil-based polyol and egg shells on the structure and properties of rigid polyurethane foams / Milena Leszczyńska, Joanna Ryszkowska, Leonard Szczepkowski, Maria Kurańska, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyurethane foams, renewable sources, egg shells, rapeseed oil-based polyol, natural oil, biocomposites
Abstrakt
Rigid polyurethane foams were manufactured using rapeseed oil-based polyol with hydroxyl number 270 mg KOH/g (10 wt% - 50 wt%) and ground egg shell waste as a natural filler (20 php) in a single-step synthesis ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.282
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/