Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Białkiewicz, Andrzej

Architectural competitions support student creativity

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo World Transactions on Engineering and Technology Education
Numeracja Vol. 18, No. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 157-162
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 162
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1446-2257
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Architectural competitions support student creativity / Andrzej Białkiewicz // World Transactions on Engineering and Technology Education [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol.18, No. 2, s. 157-162 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architectural, competitions, students, education, creativity
Abstrakt
Architectural competitions enable students to demonstratepractical skills acquired from their education. Participation in competitions stimulates creativity, motivating students to create better, bolder ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/