Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49829)
    Książki (7553)
    Artykuły i czasopisma (22825)
    Materiały konferencyjne (22301)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Taler, Dawid; Sobota, Tomasz; Jaremkiewicz, Magdalena; Taler, Jan

Influence of the thermometer inertia on the quality of temperature control in a hot liquid tank heated with electric energy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 13, Iss. 15, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 4039
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Advanced Mathematical Modeling Technology for Heat Storage and Conversion Systems
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en13154039
Opis bibliograficzny
Influence of the thermometer inertia on the quality of temperature control in a hot liquid tank heated with electric energy / Dawid Taler, Tomasz Sobota, Magdalena Jaremkiewicz, Jan Taler // Energies [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [442100] Energetyka cieplna
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe temperature measurement, fast response thermometer, time constant, liquid temperature regulation, hot water storage tank
Abstrakt
This paper presents the medium temperature monitoring system based on digital proportional–integral–derivative (PID) control. For industrial thermometers with a complex structure used for measuring ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.004
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/