Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47816)
    Książki (7420)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22620)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słoński, Marek; Tekieli, Marcin

2D digital image correlation and region-based convolutional neural network in monitoring and evaluation of surface cracks in concrete structural elements

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 13, Iss. 16, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 3527
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-13
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Non-destructive Testing of Structures
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma13163527
Opis bibliograficzny
2D digital image correlation and region-based convolutional neural network in monitoring and evaluation of surface cracks in concrete structural elements / Marek Słoński, Marcin Tekieli // Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe digital image correlation, region-based convolutional neural network, machine learning, crack monitoring, crack detection and localization
Abstrakt
Monitoring and evaluation of cracks visible on the surface of a concrete structural element during laboratory mechanical tests is an important part of testing procedures. Monitoring is often done by using ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/