Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46621)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22975)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Lin, Wei-Ting ; Bazan, Patrycja; Figiela, Beata; Korniejenko, Kinga

Development and characterization of thermal insulation geopolymer foams based on fly ash

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Proceedings of Engineering and Technology Innovation
Numeracja Vol. 16
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 23-29
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 29
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2413-7146
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.46604/peti.2020.5291
Opis bibliograficzny
Development and characterization of thermal insulation geopolymer foams based on fly ash / Michał Łach, Janusz Mikuła, Wei-Ting Lin, Patrycja Bazan, Beata Figiela, Kinga Korniejenko // Proceedings of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer, thermal insulation, mechanical properties, inorganic foams
Abstrakt
The main purpose of the article is to present the d ifferences in the parameters of geopolymer foams ob tained in the same way, which is associated with difficulties in controlling the foaming process. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/