Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Akyildiz, A. T.; Kwiecień, A.; Zając, B.; Triller, P.; Bohinc, U.; Rousakis, T.; Viskovic, A.

Preliminary in-plane shear test of infills protected by PUFJ interfaces

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020
Redaktor źródła Kubica, Jan; Kwiecień, Arkadiusz; Bednarz, Łukasz
Miejsce wydania Leiden
Wydawca CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 968-975
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 975
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-0-367-56586-2 (Hbk)
978-1-003-09850-8 (eBook)
Uwagi DOI: 10.1201/9781003098508 (całość)
Nazwa konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-8.07.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Preliminary in-plane shear test of infills protected by PUFJ interfaces / A. T. Akyildiz, A. Kwiecień, B. Zając, P. Triller, U. Bohinc, T. Rousakis, A. Viskovic // W: Brick and Block Masonry – From ... więcej

tematyka
Abstrakt
This paper presents results of in-plane shear tests carried out in ZAG laboratory in Ljubljana (Slovenia) on an RC frame with masonry infill made of clay blocks (KEBE OrthoBlock). The frame fixed at the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt spoza indeksu BPP “In-and out-of-plane tests of masonry-infilled RC frames with flexible joints” Cooperation Agreement between ZAG -Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (Ljubljana, Slovenia), Cracow University of Technology (Cracow, Poland) and Democritus University of Thrace (Xanthi, Greece)
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/