Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rousakis, T.; Papadouli, E.; Sapalidis, A.; Vanian, V.; Ilki, A.; Halici, O.F.; Kwiecień, A.; Zając, B.; Hojdys, Ł.; Krajewski, P.; Tekieli, M.; Akyildiz, T.; Viskovic, A.; Rizzo, F.; Gams, M.; Triller, P.; Ghiassi, B.; Benedetti, A.; Colla, C.; Rakicevic, Z.; Bogdanovic, A.; Manojlovski, F.; Soklarovski, A.

Flexible joints between RC frames and masonry infill for improved seismic performance – shake table tests

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MAC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020
Redaktor źródła Kubica, Jan; Kwiecień, Arkadiusz; Bednarz, Łukasz
Miejsce wydania Leiden
Wydawca CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 499-507
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 506-507
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-0-367-56586-2 (Hbk)
978-1-003-09850-8 (eBook)
Uwagi DOI: 10.1201/9781003098508 (całość)
Nazwa konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MAC 2020)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-8.07.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Flexible joints between RC frames and masonry infill for improved seismic performance – shake table tests / T. Rousakis [et al.], A. Kwiecień, B. Zając, Ł. Hojdys, P. Krajewski, M. Tekieli, T. Akyildiz ... więcej

tematyka
Abstrakt
The paper reports the first results from seismic tests on shake table on a full scale reinforced concrete (RC) frame building with modified orthoblock brick wall infills, within INMASPOL SERA Horizon 2020 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Projekt spoza indeksu BPP European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement, no 730900
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/