Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Lin, Wei-Ting; Šimonová, Hana

Mechanical properties of short polymer fiber-reinforced geopolymer composites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Composites Science
Numeracja Vol. 4, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-22]
Liczba stron 22
Oznaczenia ref./art. 128
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 18-22
Bibliografia (liczba pozycji) 100
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2504-477X
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Feature Papers in Journal of Composites Science in 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/jcs4030128
Opis bibliograficzny
Mechanical properties of short polymer fiber-reinforced geopolymer composites / Kinga Korniejenko, Wei-Ting Lin, Hana Šimonová // Journal of Composites Science [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer, geopolymer composite, mechanical properties, fiber, polymer fiber, synthetic fiber
Abstrakt
The article describes the state of the art in reinforced geopolymers, taking into consideration various types of polymer fiber reinforcements, such as polypropylene, polyethylene, or polylactic acid. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt PPI/APM/2018/1/00027/U/001 (E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie)
Projekt spoza indeksu BPP ‘Fibers Reinforced Geopolymers’ (Polish designation PPN/BCZ/2019/1/00005/U/00001, the Czech designation 8J20PL073)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/