Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Godyń, Izabela

Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Rainwater fees and financing of rainwater sewage systems and green infrastructure
Tytuł źródła Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego
Redaktor źródła Walczykiewicz, Tomasz
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wydawnictwo według MEiN Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Data wydania 2020
Język polski
Seria/Czasopismo Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW–PIB
Typ nośnika online
Zakres stron 101-110
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 109-110
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-64979-37-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury / Izabela Godyń // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wody opadowe, opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych

rainwater, fees for water services, fees for rainwater drainage
Abstrakt
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. wprowadziła znaczące zmiany w sektorze gospodarki wodnej, m.in. nowy system finansowania wraz z ekonomicznymi instrumentami zarządzania, takimi jak opłaty za usługi ... więcej

The Water Law Act of July 20, 2017 introduced significant changes in the water management sector, including a new financing system with economic management instruments such as fees for water services. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/