Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stryszewska, T.; Kańka, S.

Characterization of factors determining the durability of brick masonry

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020), Kraków, Poland, 5-8 July 2020
Redaktor źródła Kubica, Jan; Kwiecień, Arkadiusz; Bednarz, Łukasz
Miejsce wydania Leiden
Wydawca CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN CRC Press / Balkema
Taylor & Francis Group
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 159-164
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 164
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-0-367-56586-2 (Hbk)
978-1-003-09850-8 (eBook)
Uwagi DOI: 10.1201/9781003098508 (całość)
Nazwa konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference (17th IB2MaC 2020)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-8.07.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Characterization of factors determining the durability of brick masonry / T. Stryszewska, S. Kańka // W: Brick and Block Masonry – From Historical to Sustainable Masonry : proceedings of the 17th International ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe durability, masonry, brick, salinity, humidity, frost damage, growth of microorganism
Abstrakt
The paper provides characteristic of the factors affecting the durability of brick masonry, such as changing the texture of mineral material, frost destruction, salinity and the development of microorganisms. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/