Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Liu, Yingjie; Zhang, Xiao; Matras-Postolek, Katarzyna; Yang, Ping

Ni2P nanosheets modified N-doped hollow carbon spheres towards enhanced supercapacitor performance

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Alloys and Compounds
Numeracja Vol. 854
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2020-09-11
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 157111
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0925-8388
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jallcom.2020.157111
Opis bibliograficzny
Ni2P nanosheets modified N-doped hollow carbon spheres towards enhanced supercapacitor performance / Yingjie Liu, Xiao Zhang, Katarzyna Matras-Postolek, Ping Yang // Journal of Alloys and Compounds [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe carbon, Ni2P, supercapacitorc hollow sphere
Abstrakt
Carbon materials have been attracted attention because of high supercapacitor activity. In this work, N-doped mesoporous hollow carbon spheres coated with Ni2P nanosheets are prepared by hydrothermal and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.316
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported in part by the projects from the National Natural Science Journal Pre-proof 17 Foundation of China (no. 51772130 and 51972145) and the Independent Innovation Team from Ji Nan Science & Technology Bureau (grant no. 2019GXRC016)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/