Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żyra, Joanna

Determinanty nakładów na działalność innowacyjną w polskich przedsiębiorstwach

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Determinants of expenditures on innovation activities in Poland’s enterprises
Tytuł źródła Innowacyjność w działalności gospodarczej
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 11-25
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 24-25
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-955544-8-3 (wersja online)
978-83-955544-4-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Determinanty nakładów na działalność innowacyjną w polskich przedsiębiorstwach / Joanna Żyra // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe działalność innowacyjna, przemysł, sektor usług, gospodarka regionalna, Polska

innovation activities, industry, services, regional economy, Poland
Abstrakt
Chociaż innowacje należą do najczęściej wymienianych czynników wzrostu gospodarczego, mniej uwagi przykłada się do badania determinant wydatków na rozwój innowacyjności, zwłaszcza w Polsce. ... więcej

Although innovations are among most frequently analyzed economic growth factors, relatively less attention has been given to determinants of innovation activities, for example in Poland. The aim the chapter ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/