Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50015)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Magdalena

Kurdwanów. Lata 80. dekadą zmian. Świat dawnej wsi i wznoszonego osiedla budynków wielorodzinnych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Kurdwanów. The 1980's - a decade of changes. The world of the former village and rising multi-family housing estate
Tytuł źródła Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. Cz. 2
Redaktor źródła Wysoczański, Tobiasz
Miejsce wydania Świebodzice
Wydawca Idea Knowledge Future
Wydawnictwo według MEiN Idea Knowledge Future
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 184-195
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 194-195
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-958175-2-6
978-83-953882-9-3 (całość kolekcji)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kurdwanów. Lata 80. dekadą zmian. Świat dawnej wsi i wznoszonego osiedla budynków wielorodzinnych / Magdalena Woźniczka // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Kurdwanów, osiedle wielorodzinne, wieś podkrakowska, Kraków

Kurdwanow, multi-family housing estate, village near Krakow, Krakow
Abstrakt
Kurdwanów to dawna podkrakowska wieś, przyłączona w 1941 roku do Krakowa. W latach 80. XX wieku na północnym stoku Kurdwanowa zaczęto wznosić osiedle budynków wielorodzinnych. Dziś przeszłość ... więcej

Kurdwanów is a former village near Kraków. It was attached to Kraków in 1941. In the 1980s on the northern slope of Kurdwanów the construction of a multi-family housing estate began. Today, the past ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/