Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Gądek, Szymon

Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście epidemii koronawirusa - studium przypadku krakowskich uczelni technicznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Corporate social responsibility of the university in the contextof the coronavirus epidemic - a case study of technical universities in Cracow
Tytuł źródła Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju
Redaktor źródła Janikowska, Olga
Współtwórca źródła Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 19-33
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 31-33
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-959215-0-6 (wersja online)
978-83-956380-9-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście epidemii koronawirusa - studium przypadku krakowskich uczelni technicznych / Kinga Korniejenko, Szymon Gądek // W: Innowacje młodych naukowców ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CSR, USR, społeczna odpowiedzialność, szkoła wyższa, koronawirus, COVID-19

CSR, USR, social responsibility, university, coronavirus, CoVId-19
Abstrakt
Celem pracy jest wskazanie dobrych praktyk w zakresie budowania świadomości i kształtowania postaw studentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz brakiem podstawowych środków ... więcej

The main aim of the article is to show ‘good practices’ in creating awareness and shaping students’ attitudes in relation to the spread of SARS-CoV-2 virus and the situation of the lack of basic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/