Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalczyk, Małgorzata; Tomczyk, Krzysztof

Procedure for determining the uncertainties in the modeling of surface roughness in the turning of NiTi alloys using the monte carlo method

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 13, Iss. 19
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 4338
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-14
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Structure Analysis and Characterization
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma13194338
Opis bibliograficzny
Procedure for determining the uncertainties in the modeling of surface roughness in the turning of NiTi alloys using the monte carlo method / Małgorzata Kowalczyk, Krzysztof Tomczyk // Materials [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371729] Obróbka skrawaniem
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[870000] Metrologia
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
Słowa kluczowe surface roughness, NiTi alloy, Monte Carlo method
Abstrakt
The paper presents a procedure for the determination of uncertainties in the modeling of surface roughness in the turning of NiTi alloys. The presented procedure is applicable both to the analysis of the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/