Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rochel, Maciej

Porównanie nawierzchni tramwajowych stosowanych w Polsce

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Comparison of tram track surfaces in Poland
Tytuł źródła Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. Cz. 2
Redaktor źródła Wysoczański, Tobiasz
Miejsce wydania Świebodzice
Wydawca Idea Knowledge Future
Wydawnictwo według MEiN Idea Knowledge Future
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 126-139
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 138-139
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-958175-2-6
978-83-953882-9-3 (całość kolekcji)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Porównanie nawierzchni tramwajowych stosowanych w Polsce / Maciej Rochel // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. Cz. 2 [Dokument elektroniczny] / red. Tobiasz Wysoczański. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tramwaj, torowisko, nawierzchnia

tram, tram track, surface
Abstrakt
W artykule przedstawiono nawierzchnie tramwajowe, które są obecnie stosowane na polskich sieciach tramwajowych. Omówiono podział nawierzchni pod względem funkcjonalnym i strukturalnym. Następnie ... więcej

This paper presents tram track surfaces that are currently used on Polish tram networks. The functional and structural division of the tram track surfaces was discussed. Then, it describes what the different ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/