Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szabłowska, Paulina

Usage of Y-shaped steel sleepers in continuous welded rail construction

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. Cz. 2
Redaktor źródła Wysoczański, Tobiasz
Miejsce wydania Świebodzice
Wydawca Idea Knowledge Future
Wydawnictwo według MEiN Idea Knowledge Future
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 140-153
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 152-153
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-958175-2-6
978-83-953882-9-3 (całość kolekcji)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Usage of Y-shaped steel sleepers in continuous welded rail construction / Paulina Szabłowska // W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2020 : nauki techniczne i ścisłe. Cz. 2 [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe podkład stalowy typu Y, nawierzchnia kolejowa, tor kolejowy

Y-steel sleeper, track surface, railway track
Abstrakt
Postęp nauki i techniki prowadzi do powstawania coraz nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów. W przypadku torów kolejowych postęp ten jest szczególnie widoczny w coraz nowszych ... więcej

The progress of science and technology leads to the emergence of newer and more technologically advanced materials. In the case of railways, this progress is particularly evident in the increasingly new ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/