Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22961)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Yashchuk Yu. O.; Tajs-Zielinska, Katarzyna

Solving topology optimization problems using cellular automata and mortar finite element method

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Розв’язування задач топологiчної оптимiзацiї за допомогою клiтинних автоматiв та мортарного методу скiнченних елементiв
Seria/Czasopismo Mathematical Modeling and Computing
Numeracja Vol. 7, No. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 239-247
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 246-247
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2312-9794
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.23939/mmc2020.02.239
Opis bibliograficzny
Solving topology optimization problems using cellular automata and mortar finite element method / Yu. O. Yashchuk, K. Tajs-Zielińska // Mathematical Modeling and Computing [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe topology optimization, finite element method, cellular automata, adaptive mesh refinement, mortar functions
Abstrakt
Currently topology optimization is widely used by engineers for different practical problems. Researches by different authors offer algorithms of using cellular automata in these problems, and most recent ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/