Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Zając, Bogusław; Kozik, Tomasz

Badania właściwości mechanicznych polimerów oraz polimerowych złączy podatnych w aspekcie ich zastosowania w konstrukcjach drewnianych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Tests on the mechanical properties of polymers and polymeric adhesive joints in aspect of their application in timber structures
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Redaktor źródła Drozd, Wojciech; Kozioł, Piotr; Zima, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 30-53
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 52-53
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-01-21404-3
Nazwa konferencji 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica-Zdrój
Data konferencji 15-20.09.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania właściwości mechanicznych polimerów oraz polimerowych złączy podatnych w aspekcie ich zastosowania w konstrukcjach drewnianych = Tests on the mechanical properties of polymers and polymeric ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polimerowe połączenia podatne, kleje poliuretanowe, model hipersprężysty

polymeric flexible connections, polyurethane adhesives, hyper elastic model
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących właściwości mechanicznych klejów poliuretanowych SIKA® oraz ich wykorzystania w nowoczesnych podatnych połączeniach klejowych w budownictwie drewnianym. ... więcej

The article deals with tests on mechanical properties of SIKA® polyurethane adhesives and their use in modern polymeric adhesive joints in timber structures. The tests on mechanical properties of polymers ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.55
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Paletten Werk Kozik Spółka Jawna : POIR.01.01.01-00-0828/16
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/