Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mikulski, Leszek; Dąbrowska, Olga

Optymalizacja wytrzymałościowa ciągłych dźwigarów stalowych metodami sterowania optymalnego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Strength optimization of continuous steel beams using the optimal control
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Redaktor źródła Drozd, Wojciech; Kozioł, Piotr; Zima, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 89-104
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 104
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-01-21404-3
Nazwa konferencji 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica-Zdrój
Data konferencji 15-20.09.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Optymalizacja wytrzymałościowa ciągłych dźwigarów stalowych metodami sterowania optymalnego = Strength optimization of continuous steel beams using the optimal control / Leszek Mikulski, Olga Dąbrowska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stalowe belki ciągłe, teoria sterowania, optymalizacja przekroju poprzecznego belek

steel continuous beams, control theory, beam cross-section optimization
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem optymalnego doboru wymiarów przekroju poprzecznego stalowych belek ciągłych. Zadanie sformułowano w kategoriach teorii sterowania. Matematycznie problem został sprowadzony ... więcej

The paper investigates the optimal shaping of an cross-section steel continuous beams. The problem is formulated as a control theory task. From a mathematical perspective, the task involves solving the multipoint boundary value problem for the system of the 13 state differential equations.

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/