Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika

Wysokość kar umownych w kontraktach na wykonanie robót budowlanych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Contractual penalties in construction contracts
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Redaktor źródła Drozd, Wojciech; Kozioł, Piotr; Zima, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 125-138
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 138
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-01-21404-3
Nazwa konferencji 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica-Zdrój
Data konferencji 15-20.09.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wysokość kar umownych w kontraktach na wykonanie robót budowlanych = Contractual penalties in construction contracts / Agnieszka Leśniak, Monika Górka // W: Wybrane problemy naukowe budownictwa : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kary umowne, umowy o roboty budowlane, zamówienia publiczne, zamówienia sektora prywatnego

contractual penalties, construction contracts, public procurement, private sector orders
Abstrakt
Podpisanie umowy o roboty budowlane rozpoczyna rzeczywistą realizację inwestycji. Właściwe jej zredagowanie, przemyślane i sprawiedliwe zapisy dla każdej ze stron mogą przyczynić się do zmniejszenia ... więcej

Signature of a contract begins the implementation of the construction project. Disputes and misunderstandings between parties can be reduced by appropriate and equitable provisions of the agreement. Construction ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/