Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozioł, Piotr

Heurystyczne wspomaganie komputerowe hybrydowych semianalitycznych metod modelowania dynamiki konstrukcji

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Heuristic computer aiding of hybrid semi-analytical methods in structural dynamics modelling
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Redaktor źródła Drozd, Wojciech; Kozioł, Piotr; Zima, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 179-195
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 194-195
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-01-21404-3
Nazwa konferencji 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Miejsce konferencji Krynica-Zdrój
Data konferencji 15-20.09.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Heurystyczne wspomaganie komputerowe hybrydowych semianalitycznych metod modelowania dynamiki konstrukcji = Heuristic computer aiding of hybrid semi-analytical methods in structural dynamics modelling ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metody heurystyczne, rozwiązania semianalityczne, modelowanie analityczne, hybrydowe techniki obliczeniowe

heuristic methods, semi-analitycal solutions, analytical modelling, hybrid computational techniques
Abstrakt
W artykule przedstawiono dyskusję na temat współczesnych metod modelowania zagadnień dynamiki konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem technik heurystycznych, obejmujących w szczególności tzw. ... więcej

The paper presents discussion with regard to present methods of structural dynamics modelling, with special emphasis on heuristic techniques, including in particular so called hybrid methods of calculations ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/