Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48412)
    Książki (7390)
    Artykuły i czasopisma (22201)
    Materiały konferencyjne (22474)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klemeš, Jiří Jaromír; Varbanov, Petar Sabev; Ocłoń, Paweł; Chin, Hon Huin

Towards efficient and clean process integration: utilisation of renewable resources and energy-saving technologies

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Energies
Data wydania 2019
Język angielski
Numeracja Vol. 12, Iss. 21, Spec. Iss.
Numer specjalny tak
Typ nośnika online
Liczba stron 32
Zakres stron [1-32]
Oznaczenia ref./art. 4092
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 26-32
Bibliografia (liczba pozycji) 150
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Tyt. spec. iss.: Selected Papers from PRES 2018: The 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction
Nazwa konferencji The 21st Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 25-29.08.2018
DOI 10.3390/en12214092
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Towards efficient and clean process integration: utilisation of renewable resources and energy-saving technologies / Jiří Jaromír Klemeš, Petar Sabev Varbanov, Paweł Ocłoń, Hon Huin Chin // Energies ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe process integration, renewable energy sources, energy-saving technologies
Abstrakt
The strong demand for sustainable energy supplies had escalated the discovery, and intensive research into cleaner energy sources, as well as efficient energy management practices. In the context of the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 2.702
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The EU supported project Sustainable Process Integration Laboratory—SPIL funded as project No.CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456, by Czech Republic Operational Programme Research and Development, Education, Priority 1: Strengthening capacity for quality research in collaboration with Cracow University of Technology, Poland
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/