Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48897)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22331)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Klimaszewska, Emilia; Ogorzałek, Marta; Ruman, Justyna; Rożnawska, Klaudia

Effectiveness of protective preparations: impact of vegetable oil additives to recipes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo European Journal of Lipid Science and Technology
Numeracja Vol. 122, Iss. 12
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 2000130
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 73
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1438-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/ejlt.202000130
Opis bibliograficzny
Effectiveness of protective preparations: impact of vegetable oil additives to recipes / Agnieszka Kulawik-Pióro, Emilia Klimaszewska, Marta Ogorzałek, Justyna Ruman, Klaudia Rożnawska // European Journal ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe correlation matrix, effectiveness of protective preparations, vegetable oils, occupational diseases, spreadability of oils
Abstrakt
The aim of the study was to demonstrate the effect of the addition of vegetable oils rich in EFA on the effectiveness of hydrophobic skin protection preparations intended for work in the wet environment. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.679
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/