Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49499)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22685)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Naumann, Sandra; Davis, McKenna; Iwaszuk, Ewa; Freundt, Mona; Mederake, Linda

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach : narzędzia strategiczne

typ: książka

 

Współtwórca Jeleński, Tomasz [red. nauk.]
Bergier, Tomasz [red. nauk.]
Gosk, Ilona [red. nauk.]
Tłumacz Jeleński, Tomasz
Miejsce wydania Berlin, Kraków
Wydawca Ecologic Institute
Fundacja Sendzimira
Wydawnictwo według MEiN Ecologic Institute
Fundacja Sendzimira
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 88
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 83-87
ISBN 978-83-62168-14-9 (online)
978-83-62168-13-2 (druk)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach : narzędzia strategiczne [Dokument elektroniczny] / Sandra Naumann, McKenna Davis, Ewa Iwaszuk, Mona Freundt, Linda Mederake ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe adaptacja, błękitno-zielona infrastruktura, dziedzictwo przyrodnicze, instrumenty zarządzania, krajobraz, łagodzenie zmian klimatu, NBS, planowanie przestrzenne, rozwiązania oparte na naturze, strategie rozwoju, środowisko, urbanistyka, zarządzanie urbanistyczne, zmiany klimatu
Abstrakt
Potencjał NBS w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu jest w niewielkim stopniu wykorzystany przez miasta. Barierami, które w polskich warunkach utrudniają szerszą implementację NBS, są ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Zobacz też
Addressing climate change in cities : policy instruments to promote urban nature-based solutions
Książka - całość / Książki /
Projekt spoza indeksu BPP Publikacja wydana w ramach projektu „Climate NBS Polska: Rozwiązania oparte na przyrodzie służące adaptacji miast do zmian klimatu”, będącego częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU)
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/