Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klamerus‐Iwan, Anna; Łagan, Sylwia; Zarek, Marcin; Słowik‐Opoka, Ewa; Wojtan, Bartłomiej

Variability of leaf wetting and water storage capacity of branches of 12 deciduous tree species

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Forests
Numeracja Vol. 11, Iss. 11
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 1158
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 19-21
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1999-4907
Uwagi Section: Forest Ecology and Management
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/f11111158
Opis bibliograficzny
Variability of leaf wetting and water storage capacity of branches of 12 deciduous tree species / Anna Klamerus-Iwan, Sylwia Łagan, Marcin Zarek, Ewa Słowik-Opoka, Bartłomiej Wojtan // Forests [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ecohydrology, canopy water storage capacity, contact angle, wettability, surface free energy
Abstrakt
Leaf surface wettability and factors which determine it are key in determining the water storage capacity of tree crowns and thus the interception of entire stands. Leaf wettability, expressed as the droplet ... więcej

Zwilżalność powierzchni liści i czynniki ją determinujące są kluczowe w określaniu zdolności retencyjnych koron drzew, a tym samym intercepcji całych drzewostanów. Problem zwilżania powierzchni ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.634
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/