Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kania, Ewelina; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz

Communication and information flow in Polish construction projects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 12, Iss. 21, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-23]
Liczba stron 23
Oznaczenia ref./art. 9182
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-23
Bibliografia (liczba pozycji) 124
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Design and Construction of Civil Engineering Structures Appropriate for Sustainable Development
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su12219182
Opis bibliograficzny
Communication and information flow in Polish construction projects / Ewelina Kania, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Grzegorz Śladowski // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 12, Iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe survey studies, communication, construction project
Abstrakt
The objective of this paper is to analyse communication and information flow within construction projects on the basis of a survey study and a review of the literature. The subject of communication and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/