Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skabek, Krzysztof; Łapczynski, Dawid

Reconstruction of head surface model from single scan

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013
Redaktor źródła Burduk, Robert; Jackowski, Konrad; Kurzyński, Marek; Woźniak, Michał; Żołnierek, Andrzej
Miejsce wydania Cham [etc.]
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2013
Język angielski
Seria/Czasopismo Advances in Intelligent Systems and Computing
Numer w serii 226
ISSN serii 2194-5365
Typ nośnika online
Zakres stron 469-478
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 478
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-319-00969-8 (eBook)
978-3-319-00968-1
Uwagi Data wydania wg daty cop.
Nazwa konferencji 8th International Conference On Computer Recognition Systems CORES 2013
Miejsce konferencji [Miłków, Poland]
Data konferencji [27-29.05.2013]
DOI 10.1007/978-3-319-00969-8_46
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Reconstruction of head surface model from single scan / Krzysztof Skabek, Dawid Łapczynski // W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013 [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mesh model, mesh reconstruction, surface-oriented methods, strategy of face shape reconstruction, reference model, mirror plane, head model, regression plane, face scan
Abstrakt
The methods for reconstruction of incomelete mesh scanes of faces were presented. The aim is filling the mesh surface with mesh processing methods: surface and volumetric. The problem of fitting elipsoid ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported in part by the Ministry of Science and Higher Education of Polish Government, under the research project N N516 479740
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/