Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nazarkevych, M.; Riznyk, O.; Samotyy, V.; Dzelendzyak, U.

Detection of regularities in the parameters of the Ateb-Gabor method for biometric image filtration

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Numeracja Vol. 1, No 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-65
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 64-65
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ros.
ISSN 1729-3774
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15587/1729-4061.2019.154862
Opis bibliograficzny
Detection of regularities in the parameters of the Ateb-Gabor method for biometric image filtration / M. Nazarkevych, O. Riznyk, V. Samotyy, U. Dzelendzyak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ateb functions, biometric system, deflection of the Gaussian kernel, gabor filter, image processing
Abstrakt
The study has developed a new image filtering method based on Ateb-Gabor. The method involves the well-known Gabor filter that helps convert images with clear contours. Therefore, this method is applicable ... więcej

Розроблено новий метод фiльтрацiї бiометричних зображень на основi Ateb-Габора. Метод базується на загальновiдомому ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/