Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomczyk, Krzysztof; Sieja, Marek

Analysis of the accelerometer input–output energy distribution based on the upper bound of absolute dynamic error

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 13, Iss. 21
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 5816
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Section: Energy Fundamentals and Conversion
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en13215816
Opis bibliograficzny
Analysis of the accelerometer input–output energy distribution based on the upper bound of absolute dynamic error / Krzysztof Tomczyk, Marek Sieja // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[870000] Metrologia
Słowa kluczowe input–output energy, upper bound of absolute dynamic error, accelerometer
Abstrakt
This paper presents an analysis of the accelerometer input-output energy distribution based on the upper bound of the absolute dynamic error (UBADE). This analysis corresponds to the input and output accelerometer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.004
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/