Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22606)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Koper, Filip

Fluorescence assay for the determination of D-panthenol based on novel ring-fused 2-pyridone derivative

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 21, Iss. 21
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 8386
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10-12
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Section: Molecular Pharmacology
Art. zawiera: Supplementary Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms21218386
Opis bibliograficzny
Fluorescence assay for the determination of d-panthenol based on novel ring-fused 2-pyridone derivative / Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Filip Koper // International Journal of Molecular Sciences ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe d-panthenol, citric acid, fluorescence, derivatization, ring-fused 2-pyridones
Abstrakt
Herein, a novel fluorescent method for the determination of d-panthenol (DP) level in solutions with no separate hydrolysis step has been revealed based on the utilization of citric acid (CA) as a derivatizing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/