Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarosinski, Andrzej; Radomski, Piotr; Lelek, Lukasz; Kulczycka, Joanna

New production route of magnesium hydroxide and related environmental impact

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 12, Iss. 21, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 8822
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Social and New Technology Challenges of Sustainable Business
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su12218822
Opis bibliograficzny
New production route of magnesium hydroxide and related environmental impact / Andrzej Jarosinski, Piotr Radomski, Lukasz Lelek, Joanna Kulczycka // Sustainability [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe magnesium hydroxide, anti-pyrogen, polymeric, LCA, environmental assessment
Abstrakt
The paper presents research on a method of obtaining magnesium hydroxide from magnesium sulphate salts and NaOH. In order to acquire the desired and controlled properties, the method of precipitating in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) as the part of the project “International Cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” (COOPMLN), which is conducted in the Division of Strategic Research in the MEERI PAS (2019-2020), project no. PPI/APM/2018/1/00003. This research was also supported by AGH University of Science and Technology in Cracow and EIT InnoEnergy Teacher Award Grant
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/