Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burczyński, Tadeusz; Poteralski, Arkadiusz; Szczepanik, Miroslaw

Immune and swarm optimization of structures

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Advances in evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control in engineering and sciences
Redaktor źródła Greiner, David; Galván, Blas; Périaux, Jacques; Gauger, Nicolas; Giannakoglou, Kyriakos; Winter, Gabriel
Miejsce wydania Cham [etc.]
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2015
Język angielski
Seria/Czasopismo Computational Methods in Applied Sciences
Numer w serii Vol. 36
ISSN serii 1871-3033
Typ nośnika online
Zakres stron 295-308
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 307-308
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-319-11541-2 (online)
978-3-319-11540-5 (print)
Nazwa konferencji 10th International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems (EUROGEN 2013)
Miejsce konferencji Las Palmas, Spain
Data konferencji 7-9.10.2013
DOI 10.1007/978-3-319-11541-2_19
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Immune and swarm optimization of structures / Tadeusz Burczyński, Arkadiusz Poteralski, Miroslaw Szczepanik // W: Advances in evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe particle swarm optimizer (PSO), artificial immune system (AIS), optimization, finite element method (FEM), computational intelligence, shape and topology optimization
Abstrakt The paper is devoted to applications of two bio-inspired methods: artificial immune systems and particle swarm optimizers to selected shape and topology optimization problems of structures. It contains numerical examples and comparisons of immune and swarm approaches with evolutionary optimization.

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/