Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander

Analiza zagrożeń dla rozwoju krajowego sektora gazowniczego na przykładzie Turkmenistanu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Threat analysis for the development of the national gas storage sector: on the example of Turkmenistan
Tytuł źródła Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w dobie przemysłu 4.0 : monografia
Redaktor źródła Lemańska-Majdzik, Anna; Okręglicka, Małgorzata; Korombel, Anna
Współtwórca źródła Politechnika Częstochowska [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Częstochowska
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika CD
Zakres stron 252-261
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 260-261
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7193-749-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza zagrożeń dla rozwoju krajowego sektora gazowniczego na przykładzie Turkmenistanu / Aleksander Iwaszczuk // W: Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w dobie przemysłu 4.0 ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [063519] Ekonomika i organizacja przemysłu
[063500] Ekonomiki branżowe
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe gaz łupkowy, gaz skroplony, gaz ziemny, rurociągi, udokumentowane zasoby gazu

shale gas, liquefied gas, natural gas, pipelines, proved gas resources
Abstrakt
Zmiany zachodzące zarówno w aspekcie społeczno-ekonomicznym, jak i technologicznym stanowią ważny czynnik wpływający na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw oraz kierunek ich rozwoju. ... więcej

Natural gas is one of the basic energy carriers in the modern global economy. In the age of development clean energy, gas remains the only fossil fuel considered "clean" because it does not contribute ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina ekonomia i finanse

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/