Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44722)
    Książki (7294)
    Artykuły i czasopisma (20178)
    Materiały konferencyjne (22683)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (96)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław

Authenticity and falsehood of matter – two faces of the aesthetics of concrete in contemporary architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Autentyzm i fałsz materii – dwa oblicza estetyki betonu we współczesnej architekturze
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 6
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 7-21
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 21
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-535-4
DOI 10.23817/2020.defarch.6-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Authenticity and falsehood of matter – two faces of the aesthetics of concrete in contemporary architecture = Autentyzm i fałsz materii – dwa oblicza estetyki betonu we współczesnej architekturze ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe authenticity of matter, falsehood of matter, sincerity of matter, aesthetics of concrete, concrete architecture

autentyzm materii, fałsz materii, szczerość materii, estetyka betonu, architektura betonowa
Abstrakt
Modern technology favours the falsification of the truth about the material that forms the physical form of a work of architecture. The common aesthetics of material imitations leads to a loss of the sense ... więcej

Współczesne technologie sprzyjają fałszowaniu prawdy o materiale tworzącym fizyczną postać dzieła. Powszechna estetyka imitacji materiałowych prowadzi do utraty poczucia autentyzmu budowli. Celem ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Projektowania Architektonicznego [A-6]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/