Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44743)
    Książki (7295)
    Artykuły i czasopisma (20191)
    Materiały konferencyjne (22687)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gała-Walczowska, Monika

Magnificent lie of architecture – postmodernism in architecture of Cracow

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wspaniałe kłamstwo architektury – postmodernizm w architekturze Krakowa
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 6
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 23-39
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 39
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-535-4
DOI 10.23817/2020.defarch.6-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Magnificent lie of architecture – postmodernism in architecture of Cracow = Wspaniałe kłamstwo architektury – postmodernizm w architekturze Krakowa / Monika Gała-Walczowska // W: Defining the architectural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architectural form and composition, threads of significance in the architecture of 20th century, postmodernism in architecture

forma i kompozycja architektoniczna, wątki znaczeniowe architektury XX wieku, postmodernizm w architekturze
Abstrakt
Deliberations on art of postmodern architecture were undertaken on the example of Dariusz Kozłowski’s works realized in Cracow: Higher Theological Seminary of the Congregation of Resurrection (design ... więcej

Rozważania nad sztuką architektury postmodernistycznej w Krakowie podjęto na przykładzie zrealizowanych dzieł Dariusza Kozłowskiego: Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Projektowania Architektonicznego [A-6]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/