Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44733)
    Książki (7295)
    Artykuły i czasopisma (20187)
    Materiały konferencyjne (22682)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wicher, Wojciech

The truth and lie of architecture from the urban perspective

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Prawda i kłamstwo architektury z urbanistycznej perspektywy
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 73-85
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 84-85
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-534-7
DOI 10.23817/2020.defarch.5-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The truth and lie of architecture from the urban perspective = Prawda i kłamstwo architektury z urbanistycznej perspektywy / Wojciech Wicher // W: Defining the architectural space – the truth and lie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, urban planning, spatial planning, sustainable development, urban analysis

architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, rozwój zrównoważony, analiza urbanistyczna
Abstrakt
If we assume that among the various criteria for assessing architecture in the city (including its truth or lies) there would be a criterion for its proper addressing in the existing urban context, then ... więcej

Jeśliby przyjąć, że pośród różnorodnych kryteriów oceny architektury w mieście (w tym jej prawdy czy kłamstwa) byłoby kryterium jej właściwego zaadresowania w istniejącym kontekście urbanistycznym, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich [A-9]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/