Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44764)
    Książki (7296)
    Artykuły i czasopisma (20208)
    Materiały konferencyjne (22668)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Paprzyca, Krystyna

The truth and lie of architecture. Two phenomena completely opposite

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Prawda i kłamstwo architektury. Dwa zjawiska zupełnie sobie przeciwstawne
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 3
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 85-92
Bibliografia (na str.) 91-92
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-532-3
DOI 10.23817/2020.defarch.3-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The truth and lie of architecture. Two phenomena completely opposite = Prawda i kłamstwo architektury. Dwa zjawiska zupełnie sobie przeciwstawne / Krystyna Paprzyca // W: Defining the architectural space ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe the truth and lie of architecture, world of values, culture, identity

prawda i kłamstwo architektury, świat wartości, kultura, tożsamość
Abstrakt
Truth and lie in architecture. Two phenomena completely opposite. Truth allows us to know. The path of knowledge is the path of conversion and turning back from lies. The light of reason and knowledge ... więcej

Prawda i kłamstwo w architekturze. Dwa zjawiska zupełnie sobie przeciwstawne. Prawda pozwala poznawać. Droga poznania to droga nawracania, zawracania od kłamstwa. Światło rozumu, wiedzy, pozwala ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego [A-3]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/