Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22241)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Mamedov, Alirza

Knowledge and truth in architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wiedza i prawda w architekturze
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 2
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Celadyn, Wacław
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 41-47
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 46-47
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-531-6
DOI 10.23817/2020.defarch.2-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Knowledge and truth in architecture = Wiedza i prawda w architekturze / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa, Alirza Mamedov // W: Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe truth, lie, architecture, knowledge, interpretation, interview

prawda, kłamstwo, architektura, wiedza, interpretacja, wywiad
Abstrakt
The article aims to show that knowledge about architecture allows us to see its truth. The lack of familiarity of composition and the principles of shaping the form may result in a misinterpretation of ... więcej

Celem artykułu jest wykazanie, że wiedza na temat architektury pozwala dostrzec w niej prawdę. Brak znajomości zasad kształtowania formy oraz brak wiedzy na temat kompozycji mogą spowodować błędną ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/