Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44722)
    Książki (7294)
    Artykuły i czasopisma (20178)
    Materiały konferencyjne (22683)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (96)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozień-Woźniak, Magdalena

Kawasaki Warehouse – imitation or a symbolic means of memory of the Kowloon Walled City

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Kawasaki Warehouse – imitacja albo symboliczny nośnik pamięci o Kowloon Walled City
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 2
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Celadyn, Wacław
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 49-56
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 56
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-531-6
DOI 10.23817/2020.defarch.2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kawasaki Warehouse – imitation or a symbolic means of memory of the Kowloon Walled City = Kawasaki Warehouse – imitacja albo symboliczny nośnik pamięci o Kowloon Walled City / Magdalena Kozień-Woźniak ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe collective memory, cultural identity, Kawasaki Warehouse, Kowloon Walled City

pamięć zbiorowa, tożsamość kulturowa, Kawasaki Warehouse, Kowloon Walled City
Abstrakt
Imitations – structures simulating something else – most often built of substitute and cheap materials – are treated as a deception, a lie. At the same time, an imitation has power to inspire memories ... więcej

Budowanie imitacji - obiektów naśladujących inne rzeczy najczęściej z zastępczych i tanich materiałów traktowane bywa jak oszustwo odbiorcy, kłamstwo. Jednocześnie imitacja dysponuje mocą budzenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Projektowania Architektonicznego [A-6]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/