Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44760)
    Książki (7296)
    Artykuły i czasopisma (20204)
    Materiały konferencyjne (22670)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Podhalański, Bogusław; Kryvoruchko, Yuriy

Truth in concrete and feelings

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Prawda zaklęta w betonie i uczuciach
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 3
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 93-104
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 103
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-532-3
DOI 10.23817/2020.defarch.3-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Truth in concrete and feelings = Prawda zaklęta w betonie i uczuciach / Bogusław Podhalański, Yuriy Kryvoruchko // W: Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 3 = ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe religious architectural forms, monumental architecture, church, Orthodox church

sakralne formy architektoniczne, architektura monumentalna, kościół, cerkiew
Abstrakt
Creating monumental religious architectural forms is based on traditions of temple building. Christian temples of the Eastern and Western tradition differ, just as the two traditions differ themselves, ... więcej

Kreowanie monumentalnych, sakralnych form architektonicznych oparte jest o tradycje budowania świątyń. Świątynie chrześcijańskie, wywodzące się z tradycji Wschodniej i Zachodniej, różnią się, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego [A-5]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/