Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44722)
    Książki (7294)
    Artykuły i czasopisma (20178)
    Materiały konferencyjne (22683)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (96)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lasiewicz-Sych, Angelika

The truth and imperfection – exploring the meaning of modern architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Prawda i niedoskonałość – w poszukiwaniu znaczenia nowoczesnej architektury
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 6
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 101-113
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 113
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-535-4
DOI 10.23817/2020.defarch.6-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The truth and imperfection – exploring the meaning of modern architecture = Prawda i niedoskonałość – w poszukiwaniu znaczenia nowoczesnej architektury / Angelika Lasiewicz-Sych // W: Defining the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, meaning, modernism, philosophy, theory, truth

architektura, znaczenia, modernizm, filozofia, teoria, prawda
Abstrakt
This paper attempts to formulate an answer to the question of the meaning of truth in modern architecture. The analysis presented here follows selected philosophical and theoretical concerns regarding ... więcej

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie prawdy w nowoczesnej architekturze. Przedstawiona tu analiza podąża śladem wybranych rozważań filozoficznych i teoretycznych na temat ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług [A-2]
Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/