Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44733)
    Książki (7295)
    Artykuły i czasopisma (20187)
    Materiały konferencyjne (22682)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyc, Grzegorz

The Great Pretenders. New Incarnation of Expressionist Architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wspaniali symulanci. Nowe wcielenie ekspresjonizmu w architekturze
Tytuł źródła Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. Vol. 9
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – prawda i kłamstwo architektury
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 121-130
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 130
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-538-5
DOI 10.23817/2020.defarch.9-11
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The Great Pretenders. New Incarnation of Expressionist Architecture = Wspaniali symulanci. Nowe wcielenie ekspresjonizmu w architekturze / Grzegorz Tyc // W: Defining the architectural space – the truth ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe avant-garde, expressionism, organic abstraction, contemporary architecture

awangarda, ekspresjonizm, abstrakcja organiczna, architektura współczesna
Abstrakt
This paper is a comparative analysis of form of selected contemporary architecture from the circle of New Expressionism. The point of reference are, among others, works of avant-garde art. New trends in ... więcej

Artykuł jest analizą porównawczą formy wybranych dzieł architektury współczesnej z kręgu nowego ekspresjonizmu. Punktem odniesienia są między innymi dzieła sztuki awangardowej. Nowe tendencje ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/