Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47373)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21706)
    Materiały konferencyjne (22667)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Henclik, Anna; Kulczycka, Joanna; Cholewa, Marcin

Comparative evaluation of sodium tripolyphosphate production technologies with the use of a complex quality method

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Chemical Technology
Numeracja Vol. 22, Iss. 4
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 48-54
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 53-54
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1899-4741
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/pjct-2020-0038
Opis bibliograficzny
Comparative evaluation of sodium tripolyphosphate production technologies with the use of a complex quality method / Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Anna Henclik, Joanna Kulczycka, Marcin Cholewa // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe life cycle assessment, sodium tripolyphosphate, technological quality, environmental evaluation, economic evaluation
Abstrakt
A technological quality method was used to compare two methods of sodium tripolyphosphate (STPP) production. The fi rst method was the classic spray method (CM) and the second was a dry single-stage method ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.125
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) as the part of the project “International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” (COOPMIN) which is conducted in the Division of Strategic Research in the MEERI PAS (2019-2020), project no. PPI/ APM/2018/1/00003
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/