Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bazan, Patrycja; Kozub, Barbara; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga

Evaluation of hybrid melamine and steel fiber reinforced geopolymers composites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 13, Iss. 23, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 5548
Oznaczenie ilustracji rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-15
Bibliografia (liczba pozycji) 54
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Advanced and Emerging Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma13235548
Opis bibliograficzny
Evaluation of hybrid melamine and steel fiber reinforced geopolymers composites / Patrycja Bazan, Barbara Kozub, Michał Łach, Kinga Korniejenko // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 13, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymers, fly ash based geopolymer, steel fiber, melamine fiber, hybrid reinforcement
Abstrakt
This study investigated the influence of the steel and melamine fibers hybridization on the flexural and compressive strength of a fly ash-based geopolymer. The applied reinforcement reduced the geopolymer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/