Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pazdan, Sylwia

The impact of weather on bicycle risk exposure

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Archives of Transport = Archiwum Transportu
Data wydania 2020
Język angielski
Numeracja Vol. 56, Iss. 4
Typ nośnika online
Zakres stron 89-105
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 103-105
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2300-8830
Nazwa konferencji 13th International BRD GAMBIT 2020 Conference
Miejsce konferencji Gdańsk, Polska
Data konferencji 7-8.09.2020
DOI 10.5604/01.3001.0014.5629
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The impact of weather on bicycle risk exposure / Sylwia Pazdan // Archives of Transport [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 56, Iss. 4, s. 89-105 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://www.archivesoftransport.com/eaot/2020/04/007.pdf. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cycling, bicycle demand, weather, traffic volume variability, bicycle road safety
Abstrakt
Traffic volume is the main independent variable of risk exposure in road safety models. Cyclists as a vulnerable road users are more exposed to weather conditions than e.g. car drivers. As a result, their ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/