Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21801)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Haraźna, Katarzyna ; Cichoń, Ewelina; Skibiński, Szymon; Witko, Tomasz; Solarz, Daria; Kwiecień, Iwona; Marcello, Elena; Zimowska, Małgorzata; Socha, Robert; Szefer, Ewa; Zima, Aneta; Roy, Ipsita; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof; Witko, Małgorzata; Guzik, Maciej

Physicochemical and biological characterisation of diclofenac oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) hybrids as β-TCP ceramics modifiers for bone tissue regeneration

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 21, Iss. 24, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-23]
Liczba stron 23
Oznaczenia ref./art. 9452
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-23
Bibliografia (liczba pozycji) 72
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Special Issue: Interactions of Cells with Biomaterials for Regenerative Medicine
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms21249452
Opis bibliograficzny
Physicochemical and biological characterisation of diclofenac oligomeric Poly(3-hydroxyoctanoate) hybrids as β-TCP ceramics modifiers for bone tissue regeneration / Katarzyna Haraźna [et al.], Ewa Szefer ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tricalcium phosphate composites, polyhydroxyalkanoates, polyhydroxyoctanoate oligomers, diclofenac, bone regeneration
Abstrakt
Nowadays, regenerative medicine faces a major challenge in providing new, functional materials that will meet the characteristics desired to replenish and grow new tissue. Therefore, this study presents ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP K.H. acknowledges the support of InterDokMed project no. POWR.03.02.00-00-I013/16 as well as the PROM project—International scholarship exchange of doctoral students and academic staff, project no PPI/PRO/2018/1/00006/U/001
E.C. acknowledges financial support from the National Science Centre, Poland under Doctoral Scholarship No. 2019/32/T/ST5/00207
E.M. acknowledges support from the HyMedPoly project, Marie Skłodowska-Curie Grant agreement No 643050
Research funded by The National Centre for Research and Development, Poland, grant Lider no. LIDER/27/0090/L-7/15/NCBR/2016
The Faculty of Materials Science and Ceramics AGH UST University of Science and Technology, Kraków, Poland, Project No. 16.16.160.557 (2020)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/