Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47529)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22601)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozak-Jagieła, Ewa; Kusak, Grzegorz; Klich, Agnieszka; Mojkowska-Gawełczyk, Małgorzata

Thermomodernization of a residential building to nZEB level

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania 2020
Język angielski
Numeracja Vol. 960, No 3
Typ nośnika online
Liczba stron 8
Zakres stron [1-8]
Oznaczenia ref./art. 032098
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 7-8
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1757-899X
Nazwa konferencji 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 15-19.06.2020
DOI 10.1088/1757-899X/960/3/032098
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Thermomodernization of a residential building to nZEB level / Ewa Kozak-Jagieła, Grzegorz Kusak, Agnieszka Klich, Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nearly zero-energy buildings, nZEB buildings standard, thermomodernization variants, modernization of a single-family building
Abstrakt
Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency introduces ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/